Pisarz czeski. Urodził się w Mydlowarach, w powiecie Hluboka. W czasach młodości związał się z ruchem anarchistycznym. W 1911 r. był jednym z założycieli i działaczy Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa. Uczestniczył w publicznych demonstracjach, mityngach, zgromadzeniach, happeningach, których celem było ośmieszanie systemu politycznego Czech. Brał czynny udział w życiu czeskiej cyganerii artystycznej, za niewłaściwe zachowanie często był aresztowany przez praską policję. W czasie I wojny światowej był redaktorem legionowego czasopisma w Kijowie, przebywał w niewoli rosyjskiej, po rewolucji październikowej (1917) pełnił obowiązki dziennikarza i komisarza politycznego w Armii Czerwonej. Związał się z ruchem komunistycznym. W 1921 r. powrócił do ojczyzny, gdzie poświęcił się działalności pisarskiej.

Pisarz współpracował z wieloma czeskimi czasopismami, m.in. z "Gazetą Narodową", "Swietozorem", "Besedami Lidu", gdzie publikował swoje szkice i opowieści. Jest autorem licznych obrazków satyrycznych i humoresek, ośmieszających ówczesny system biurokratyczny, monarchii austro-węgierskiej, drobnomieszczaństwo, zawartych w zbiorze pt. Trampoty pana Tenkráta (1912), a także w Historii Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa (1963). Sławę zyskał dzięki 4-tomowej powieści pt. Przygody dobrego wojaka Szwejka, publikowanej we fragmentach najpierw w "Karykaturach", a później w czasopiśmie humorystycznym "Wesoła Ferajna", przedstawiającej przygody pozornie naiwnego, ale przebiegłego prostego żołnierza, służącego w wojsku austriackim w czasach monarchii habsburskiej (wyd. książkowe 1921-23, później powieść wielokrotnie przenoszona na ekran). W języku polskim ukazały się wybory humoresek Kronika śmiechu (1950), Tasiemiec księżnej pani (1951), Wieczory z Jarosławem Haszkiem (1958), Gdy się serce roznamiętni... Satirikon erotyczny z niespodziankami (1993).