Poeta i tłumacz. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, prawdopodobnie był wykształconym księdzem. Od 18 roku życia przebywał na dworach magnackich, pełniąc funkcję sekretarza, być może także leczył.

Był też wykładowcą w Akademii Krakowskiej. Najbardziej znany jako poeta, prozaik i tłumacz. Szczególnie znane jego dzieło to tłumaczenie łacińskiego tekstu Żywot Ezopa Fryga, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego. Do polskiego wydania (1522) dołączył także swoje bajki, co pozwala go uznać za pierwszego polskiego bajkopisarza. Innym znanym dziełem Biernata z Lublina był wydany w 1513 r. modlitewnik pt. Raj duszny.