Najwybitniejszy komediopisarz grecki. Do naszych czasów zachowało się 11 komedii oraz liczne fragmenty 33 innych komedii. Najbardziej znane komedie Arystofanesa to Żaby, Lizystrata, Chmury, Ptaki, Rycerze.

Pierwsze swoje komedie wystawiał pod nazwiskami aktorów, ponieważ sam był zbyt młody, by zgłaszać utwory na zawody teatralne.

Komedie Arystofanesa są satyrą społeczną i polityczną, autor był zagorzałym przeciwnikiem miejskich bogaczy i obrońcą interesów średnich warstw demokracji ateńskiej oraz chłopów. Krytykował działalność instytucji politycznych, ateńskie pieniactwo, prowadzenie niekończących się sporów sądowych (komedia Osy). Komedie Rycerze, Pokój propagują politykę pacyfistyczną, autor zdecydowanie rozprawia się ze zwolennikami wojny, wywodzącymi się z warstw kupiecko-rzemieślniczych, którzy czerpali duże zyski z prowadzenia działań wojennych (długoletnia wojna między Atenami a Spartą, tzw. wojna peloponeska, 431-404 p.n.e).

Komedie Arystofanesa zawierają wiele elementów fantastycznych, np. chóry żab, os, ptaków, chmur, w komedii Ptaki Ateńczycy zakładają miasto w państwie ptaków - w przestworzach. Jednocześnie utwory te dają szeroki obraz życia ateńskiego i wsi attyckiej.