miły, przyjemny; ein wohliges Gefühl miłe/przyjemne uczucie