(s) odchodzić na bok, odejść; cofać się; przen. geistig weggetreten nieobecny duchem; wegtreten! rozejść się! er war völlig weggetreten urwał mu się film