(h) (sich się)

  1. dzielić, podzielić, podzielać; etw. drei Teile teilen podzielić coś na trzy częsci; zwanzig durch vier teilen podzielić dwadzieścia przez cztery; ich teile deiner Freude podzielam twoją radość
  2. rozdzielić (das Brot chleb)
  3. podzielać; ich teile nicht seine Ansicht nie podzielam jego poglądu
  4. dzielić (mit jdm die Wohnung z kimś mieszkanie)