1. sztywny; zesztywniały; zdrętwiały; ein steifer Karton sztywny karton; steif werden sztywnieć; drętwieć; sich steif bewegen poruszać się w sztywny sposób; pot. halt die Ohren steif! uszy do góry!
  2. przen. sztywny, wymuszony, nienaturalny