m -s, -en

  1. prezenter m
  2. prowadzący m dyskusję