1. z rozmachem, na wielką skalę
  2. hojny, -ie
  3. wspaniałomyślny, -ie, wielkoduszny, -ie