(h)

  1. dotyczyć (etw., jdn czegoś, kogoś), odnosić się (do kogoś, do czegoś)
  2. nawiedzać, spotykać; ein Unglück betraf sie spotkało ją nieszczęście