n -(e)s, -..er

  1. taśma f, wstęga f, tasiemka f, wstążka f
  2. bandaż m
  3. taśma f; auf Band aufnehmen nagrywać na taśmę