pogardliwe przezwisko chłopów, pochodzące od imienia Jacques - Jakub. Nazwano tak również powstanie chłopskie, jakie wybuchło we Francji w 1358 r. (podczas wojny 100-letniej). Przetoczyło się ono przez okręg paryski, Pikardię i Szampanię, niszcząc zamki i dwory feudałów. Chłopi starali się wytępić panów i zniszczyć listy powinności feudalnych. Ostatecznie zostało bardzo krwawo stłumione w 1358 r.