rosyjskie organy samorządowe w latach 1864-1917, złożone z przedstawicieli ziemian, mieszczan i zamożnych chłopów. Decydowały o najważniejszych sprawach lokalnych (budowa dróg, szkolnictwo, opieka lekarska). Wybory do nich przeprowadzano w oparciu o system kurialny.