w historii Polski tak określa się zagarnięcie przez Rosję, Prusy i Austrię ziem polskich w latach 1772, 1793 i 1795. W wyniku tego państwo polskie przestało istnieć.