ostatecznie została zawiązana po niemieckiej agresji na ZSRR (22 VI 1941 r.) i ataku Japonii na Pearl Harbor (7 XII 1941 r.). Wstępem do jej utworzenia było zatwierdzenie przez Kongres USA (marzec 1941 r.) ustawy "Lend Lease", która zezwalała prezydentowi Rooseveltowi na sprzedaż bądź wypożyczenie sprzętu, materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia wojny "każdemu krajowi, którego obronę uzna za żywotnie ważną dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych". Z ustawy tej skorzystały 42 państwa.

Następnym krokiem do utworzenia koalicji było podpisanie 14 VIII 1941 r. przez Roosevelta i Churchilla Karty Atlantyckiej. 1 stycznia 1942 r. ogłoszona została Karta Narodów Zjednoczonych, która zwieńczyła dzieło tworzenia Wielkiej Koalicji.