nazwa "utopia" wywodzi się z powieści Tomasza Morusa Utopia, która opowiadała o życiu w fikcyjnym państwie na wyspie Utopii, gdzie panowały idealne stosunki społeczno-polityczne i powszechne szczęście. W związku z tym utopią zaczęto później określać coś, co jest wyidealizowane, niemożliwe do osiągnięcia, nierealne. Utopie polityczne to ideologie postulujące stworzenie idealnego społeczeństwa bez podziałów klasowych; powstawały one od XVI do XIX w. (np. socjalizm utopijny).