wykształcił się ok. XI w. i był główną cechą kultury średniowiecznej Europy. Składały się na niego wspólne wzorce, religia, ideały, pogląd na świat, język (łacina), jednolity system szkolnictwa, kultura dworska i rycerska.