porozumienie, jakie w 1929 r. Mussolini zawarł ze Stolicą Apostolską (Pius XI). Przyznawały Watykanowi całkowitą suwerenność, a Kościołowi katolickiemu specjalną pozycję w szkolnictwie i państwie włoskim. Na mocy traktatu utworzono państwo watykańskie z pełnią suwerennej władzy i jurysdykcji.