traktat podpisany między państwami ententy i Bułgarią kończący I wojnę światową. Podpisany został 27 XI 1919 r. Bułgarzy utracili południową Dobrudżę (Rumunia), część Macedonii (SHS) i zachodnią Trację (Grecja). Ponadto ograniczono jej siły zbrojne do 20 tys. żołnierzy i zakazano utrzymywania lotnictwa i broni ciężkiej.