angielskie ugrupowanie polityczne, które powstało pod koniec XVII w. i reprezentowało głównie interesy ziemiaństwa, Kościoła anglikańskiego i dworu. W 1834 r. przekształcone zostało w partię konserwatywną.