forma organizacji produkcji, która rozwinęła się w XIV w. Polegała na tym, że bogaci mistrzowie (właściciele warsztatów, kupcy) kupowali surowiec (czasem opłacali jego wydobycie), a następnie przekazywali go do obróbki. Proces produkcyjny został podzielony na etapy, a zatrudnieni robotnicy wykonywali tylko część poszczególnych czynności (był to zalążek przyszłej manufaktury).

Taki system produkcji najszybciej rozwinął się w sukiennictwie - głównie we Włoszech, Flandrii i Anglii.