dom, w którym ludzie wyznania mojżeszowego zbierają się na modlitwy i czytanie Biblii oraz Tory (inaczej bóżnica). Budynek ten jest zawsze zwrócony w kierunku, gdzie stała świątynia jerozolimska. Pierwsze synagogi powstały w okresie tzw. "niewoli babilońskiej" i były ważnymi centrami gmin żydowskich.