praktyka sprzedawania i kupowania godności kościelnych i związanych z nimi dóbr materialnych. Nazwa pochodzi od Szymona Maga, który wg Dziejów Apostolskich chciał otrzymać od apostołów za opłatą władzę sprawowania sakramentów. Rozpowszechniona w średniowieczu, szczególnie popularna w Europie na przełomie XV i XVI w. Stała się jedną z przyczyn odstępstwa Lutra od katolicyzmu.