po rewolucji październikowej rady - sowiety (robotnicze i żołnierskie) były formą organizacji politycznej w Rosji; stąd powstało określenie Związek Sowiecki, Sowieci.