ruch powstały na fali niemieckiego romantyzmu. Były to niemieckie związki studenckie popierane przez liberałów. Młodzi ludzie opowiadali się za zjednoczeniem Niemiec i likwidacją absolutyzmu. Organizowali protesty i manifestacje przeciwko polityce konserwatywnej.