bardzo szeroko pojmowana rodzina, która obejmowała wszystkich jej członków spokrewnionych zazwyczaj w linii męskiej. Rody początkowo stanowiły podstawę struktury społecznej ludów germańskich i słowiańskich. Ród rycerski to związek oparty na poczuciu związku krwi, zasiedlaniu wspólnego terytorium oraz używaniu wspólnego herbu i zawołania. Ród heraldyczny to związek między rodzinami szlacheckimi, wynikający tylko ze wspólnego godła herbowego i zawołania.