wysokie straty na frontach wojennych, chaos gospodarczy i nieudolność rządu doprowadziły 8 III 1917 r. (23 II wg kalendarza juliańskiego) do strajków i rozruchów w Piotrogrodzie. W kolejnych dniach demonstracje przybrały jeszcze na sile, a wojsko wysłane przeciw manifestantom odmówiło wykonania rozkazów i przyłączyło się do protestów.

W tej sytuacji rząd podał się do dymisji - władzę przejęła Duma, która 12 III powołała Komitet Tymczasowy. W tym samym dniu mienszewicy powołali Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, która wspólnie z Komitetem Tymczasowym 15 III 1917 r. powołała Rząd Tymczasowy z księciem Gieorgijem Lwowem na czele.

Jednocześnie 15 III Mikołaj II zdecydował się na abdykację. W Rosji zakończył się okres caratu.