Karol X (1824 -1830 r.) zamierzał swoje rządy oprzeć na Kościele i arystokracji, zdecydowaną walkę natomiast wydał liberalizmowi. Zaostrzył cenzurę oraz kary dla opozycjonistów, a w 1830 r. rozwiązał Izbę Deputowanych, co spowodowało w Paryżu wybuch rewolucji (27-29 VII 1830 r.).

Karol X abdykował, a jego miejsce zajął popierany przez burżuazję Ludwik Filip Orleański. Rewolucja ta dała impuls ruchom wolnościowym w Europie, m.in. rewolucji belgijskiej, powstaniu listopadowemu.