próba zamachu stanu, jaką w listopadzie 1923 r. podjął w Monachium Adolf Hitler. Nawiązał on kontakty z niektórymi niemieckimi generałami (np. z Ludendorffem), chciał utworzyć nacjonalistyczny rząd i odbudować silne państwo niemieckie. Po puczu monachijskim trafił jednak do więzienia, skąd wyszedł po 9 miesiącach.