w religiach politeistycznych słowo to oznacza ogół wszystkich bóstw danej religii, często powiązanych ze sobą jakąś hierarchią. Panteonem starożytni Grecy określali też świątynię poświęconą wszystkim bogom. Takie świątynie znajdowały się też w Rzymie, a jedna, wzniesiona w II w. n.e., stoi do dziś.

Obecnie panteon oznacza monumentalną budowlę, gdzie znajdują się groby i pomniki wielkich ludzi i bohaterów narodowych. W Polsce taką rolę pełnią podziemia katedry wawelskiej.