indywidualne lub zbiorowe przeciwstawianie się komuś lub czemuś. Często w ten sposób określamy też np. jakieś stronnictwo polityczne o odmiennych poglądach niż ugrupowanie rządzące. Może być opozycja parlamentarna (jeśli takie ugrupowanie jest w parlamencie) lub pozaparlamentarna.