klasztor, na czele którego stoi opat - tak nazywano przełożonych w niektórych męskich zgromadzeniach zakonnych (benedyktyni, cystersi, trapiści). Opactwo to także podlegający takiemu zakonowi majątek ziemski.