upaństwowienie, przejęcie przez państwo własności prywatnej lub spółdzielczej - przeciwieństwo prywatyzacji.