1. Anachroniczna wspólnota gminna na wsi rosyjskiej. Miry wspólnie gospodarowały ziemią, przydzielając ją chłopom w zależności od liczebności rodziny oraz wspólnie świadczyły wszelkie powinności podatkowe. Mimo iż chłopi byli właścicielami ziemi, to nie mogli samodzielnie podejmować żadnej decyzji np. co do jej sprzedaży; w ten sposób miry hamowały swobodny obrót ziemią i przyczyniły się do rozdrobnienia własności.

2. Radziecka stacja kosmiczna wystrzelona na orbitę okołoziemską 20 II 1986 r. prowadząca badania naukowe i eksperymenty techniczne.