w starożytnej Grecji macierzyste państwo-miasto, które posiadało kolonie.

W XIX i XX w. określano też w ten sposób państwa kolonialne - Anglię, Francję, Holandię, Hiszpanię, Niemcy.

Metropolia to także prowincja kościelna złożona z kilku diecezji i zarządzana przez biskupa metropolitę.

Obecnie metropoliami określa się także duże miasta pełniące ważną rolę w regionie, np. ośrodka kulturalnego, gospodarczego czy stolicy.