zamknięcie przez przedsiębiorcę zakładu i zwalnianie robotników w celu zmuszenia ich do ustępstw lub ukarania za strajk. Forma walki pracodawców z robotnikami mająca charakter represji.