historyk rzymski rodem z Padwy (Patavium). Jest autorem monumentalnego dzieła Dzieje od założenia miasta Rzymu złożonego z 142 ksiąg i obejmującego historię Rzymu od 753 do 9 r. p.n.e. (do czasów współczesnych przetrwało zaledwie 35 ksiąg). Dzieło Liwiusza cieszyło się w starożytności dużą popularnością i uznaniem - mawiano, iż autor prześcignął talentem wszystkich dotychczasowych historiografów. Jednym z największych wielbicieli talentów Liwiusza był cesarz Klaudiusz. Darzono Liwiusza szacunkiem nie tylko z powodu znakomitego stylu i barwnej narracji, ale przede wszystkim za to, że - jak mówiono - stał się "heroldem imperium rzymskiego" i przekazał Rzymianom, iż tajemnica wielkości ich ojczyzny leży w nich samych - w ich charakterach. Mawiano też, że Liwiusz wyjaśnił wszystko, co było do wyjaśnienia w historii republiki rzymskiej.