związek wojskowo-polityczny zawarty w 1609 r. w Monachium z inicjatywy książąt katolickich. Miał być odpowiedzią na utworzoną rok wcześniej Unię Ewangelicką. Na czele Ligi Katolickiej stanął książę Maksymilian Bawarski, a dowództwo sił zbrojnych przejął Johann Tilly. Związek ten szybko zyskał sobie poparcie Habsburgów.