radykalne stronnictwo w okresie rewolucji angielskiej działające w latach 1647-49, którego głównym ideologiem był John Lilburne. Domagali się obalenia monarchii, pełni władzy dla Izby Gmin, powszechnego prawa wyborczego, wolności handlu, równości wobec prawa, swobód religijnych, zniesienia monopoli i części podatków. Stosunkowo duże wpływy mieli w armii, wśród drobnych posiadaczy i średniego mieszczaństwa. Początkowo Cromwell tolerował ich, ale gdy zarzucili mu zdradę interesów rewolucji i chęć wprowadzenia dyktatury, rozpoczął z nimi walkę. Po rozstrzelaniu w Burford w 1649 r. głównych działaczy ruch ten znacznie osłabł, a z czasem zupełnie wygasł.