święta księga islamu spisana na polecenia kalifa Osmana i wydana w 653 r., zebrano w niej wszystkie głoszone przez Mahometa nauki. Muzułmanie wierzą, że nauki te zostały objawione przez samego Allaha za pośrednictwem proroka Mahometa i dlatego Koran pozostał do dziś w formie niezmienionej.

Koran zawiera 114 rozdziałów (sur), zawierających dogmaty, przepisy kultowe, rytualne, prawne (cywilne i karne), nakazy etyczne i obyczajowe (w postaci nakazów i zakazów) oraz przypowieści. Ze względu na formę i język Koran stał się także wzorem literackim (jest spisany rytmiczną prozą). Dla muzułmanów Koran jest podstawowym źródłem prawa.