Służyły one wypracowaniu wspólnego stanowiska w prowadzonych działaniach na frontach II wojny światowej oraz omówieniu zmian, jakie miały nastąpić po jej zakończeniu.

w Teheranie (28 XI-1 XII 1943 r.). 4-11 II 1945 r. w Jałcie. Zadecydowano tutaj o podziale Niemiec oraz Berlina na 4 strefy okupacyjne (USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja), które miały być zarządzane przez Sojuszniczą Radę Kontrolną. się w Poczdamie w dniach 17 VII - 2 VIII 1945 r. Zmarłego Roosevelta zastąpił Harry Truman, a Churchilla (przegrał wybory) - Clement Attlee. W obradach dotyczących spraw polskich brała udział polska delegacja. demilitaryzacja - likwidacja niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, denazyfikacja - ukaranie zbrodniarzy wojennych i likwidacja partii oraz organizacji nazistowskich, demokratyzacja - zniesienie ustawodawstwa narodowo-socjalistycznego, dekartelizacja - likwidacja porozumień monopolistycznych w gospodarce niemieckiej. Uznano też, że każde państwo okupujące Niemcy będzie mogło dochodzić odszkodowań wojennych na terenie swojej strefy. ZSRR miał ponadto otrzymać ze stref zachodnich 15% skonfiskowanego potencjału przemysłowego w zamian za żywność, węgiel i surowce, a 10% - bezpłatnie. Polskie roszczenia miał zaspokoić ZSRR ze swojej puli. Rada Ministrów Spraw Zagranicznych, której zadaniem było przygotowanie traktatów pokojowych z byłymi sojusznikami Niemiec.