zwolennicy rewolucyjnego programu zniesienia prywatnej własności środków produkcji i zbudowania społeczeństwa bezklasowego, w którym będzie obowiązywała zasada podziału produktów pracy według potrzeb.