we wczesnym średniowieczu tytuł wyższego urzędnika na dworze królewskim lub w administracji lokalnej (zarządzający okręgiem administracyjnym)