druga (obok tragedii) forma dramatu, znana od starożytności. Miała charakter sztuki politycznej, posługując się komizmem atakowała wybranych polityków, zajmowała się aktualnymi wydarzeniami politycznymi. Za najwybitniejszego komediopisarza greckiego uchodzi Arystofanes (Rycerze i osy, Żaby, Chmury). Obok niego można również wymienić Filemona i Hionidesa.