kościół, przy którym istnieje kapituła (kolegium kanoników) mimo, że nie jest katedrą.