człowiek prowadzący wędrowny tryb życia polegający na częstej zmianie miejsc pobytu. Takie wędrowne życie było charakterystyczne dla społeczeństw zbieracko-łowieckich i pasterskich.