komórka AK powołana pod koniec 1942 r., na czele której stanął płk. Emil Fieldorf "Nil". Jej zadaniem było prowadzenie akcji dywersyjnych, sabotażowych przeciw okupantowi oraz akcji bojowych. W ramach Kedywu działały takie organizacje jak: Związek Odwetu, "Wachlarz" czy Grupy Szturmowe Szarych Szeregów (konspiracyjne harcerstwo). Wsławiły się m.in. zamachem na dowódcę SS w Warszawie Franza Kutscherę, akcją pod Arsenałem (odbicie transportu więźniów z Pawiaka), dezorganizacją niemieckiego transportu kolejowego i wieloma innymi akcjami.