religia monoteistyczna, oparta na nauce Mojżesza i wyznawana przez naród żydowski. Wyznający judaizm wierzą, że po śmierci czeka ich nagroda lub kara, wierzą w posłannictwo Izraela jako narodu wybranego i czekają na przyjście Mesjasza obiecanego przez Boga. Judaizm zaczął kształtować się w okresie tzw. "niewoli babilońskiej" Żydów (587-539 r. p.n.e.), kiedy to rozwinął się tzw. judaizm biblijny, którego głównym źródłem religijnym była Tora. W późniejszym okresie (po drugim zniszczeniu świątyni jerozolimskiej i rozbiciu państwa palestyńskiego przez Rzymian w 70 r. n.e.) rozwinął się tzw. judaizm rabiniczny, którego podstawą - obok Biblii - jest Talmud, czyli zbiór komentarzy do Tory opracowanych przez uczonych rabinów.

Terminem tym określa się także ogół żydowskich tradycji i obyczajów.