polityka państwa polegająca na nieinterwencji w politykę międzynarodową i obce konflikty, realizowana poprzez separowanie się od innych państw (np. nienawiązywanie stosunków polityczno-gospodarczych, niezawieranie sojuszy). Do lat 80. XIX w. politykę taką prowadziły Stany Zjednoczone, a w XX w. podejmowały ją niektóre państwa totalitarne (np. w latach międzywojennych częściowo ZSRR, a po II wojnie światowej Albania i inne).