w starożytnej Grecji zawody sportowe stanowiące część uroczystości religijnych ku czci jakiegoś boga. Najsłynniejsze odbywały się w Olimpii, ku czci Zeusa, co cztery lata (od 776 r. p.n.e. do 394 r. n.e.) - były to igrzyska panhelleńskie. Na czas igrzysk przerywano wojny. Zmagano się w następujących konkurencjach: bieg, skok, rzut dyskiem, rzut włócznią, zapasy, wyścigi rydwanów i boks. Zwycięzcy otrzymywali wieńce z gałązek oliwnych, laurowych lub z liści selera. Czasami zwycięzców symbolicznie nagradzano amforą oliwy, trójnogiem z brązu, tarczą itp. Obok zmagań sportowych odbywały się także konkursy literackie, muzyczne i oratorskie.

Grecy wierzyli, że szczęście człowieka zależy od jego harmonijnego rozwoju i dlatego sporo czasu poświęcali ćwiczeniom fizycznym. W czasach nowożytnych wskrzeszono ten zwyczaj w roku 1896. Igrzyska odbywają się co cztery lata do dnia dzisiejszego (z wyjątkiem okresu I i II wojny światowej) i rozgrywane są osobno w konkurencjach letnich i zimowych.